Psychologické vyšetření pro řidiče a učitele autoškol,expertní činnost - Praha 6

O nás

           

Pracoviště dopravní psychologie


Praha 6 – Liboc, 

Libocká 69/110


Personální obsazení


PhDr. Vlasta Rehnová

IČ: 168 84 523

PhDr. Dana Černochová, PhD.

IČ: 700 85 382


Obě psycholožky jsou držitelkami akreditace Ministerstva dopravy k provádění dopravněpsychologického vyšetřování dle Zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích


 Rovněž jsou držitelkami Evropského certifikátu psychologa, uděleného EFPA, v rámci Národní aplikační komise působí jako mentoři pro oblast dopravní psychologie.

                                         

 

Jsou členkami vedení Asociace dopravních psychologů ČR.

 Obě mají dlouholetou praxi v oboru dopravní psychologie, v posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel, podílí se na výzkumných aktivitách v oblasti lidského činitele v dopravě, na zpracování publikace k metodám pro vyšetřování řidičů i na výuce a přípravě kvalifikovaných dopravních psychologů.            

                               


Poskytované služby

Dopravněpsychologoické vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,  § 87a

  • pro řidiče vozidel nad 7,5 t
  • pro řidiče vybodované (tj. po dosažení 12 bodů v bodovém systému)
  • pro řidiče žádající vrácení řidičského oprávnění po uplynutí lhůty zákazu řízení nebo prominutí zbytku trestu


Dopravněpsychologické vyšetření žadatelů o učitelské oprávnění dle Zákona  č. 247/2000 Sb.  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, §21


Pro firmy a podnikatele

Dopravněpsychologické vyšetření v rámci přijímání nových řidičů ve firmě

Dopravněpsychologické vyšetření a poradenství u problémových řidičů


Individuální poradenství

 

Expertní činnost

  • Posuzování vlivu reklamních prvků instalovaných u komunikací
  • Řešení problematických lokalit z hlediska bezpečnosti silničního provozu
  • Posouzení navrhovaných technických, architektonických a organizačních opatření na pozemních komunikacích

                                                                           Jak se objednat


Je možno se telefonicky objednávat. 


Termíny:

 ve všední dny dle dohody, tel.: 728 529 983 – dr. Rehnová

 o víkendových dnech dle dohody,tel.:  723 908 420 – dr. Černochová

Základní cena za psychologické vyšetření řidiče: 2 200,- Kč 

Pro potřeby zdravotní způsobilosti, na vyžádání lékaře   1 500,- Kč 


 Co je potřeba přinést sebou - pozor změna!

Od 20. února 2016 platí ustanovení zákona č. 48/2016 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

K dopravněpsychologickému vyšetření je nutno přinést:

Řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského oprávnění (12 bodů) nebo prominutí zbytku sankce zákazu řízení:

  • Posudek od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel -  ne starší 30 dní
  • Výpis z evidenční karty řidiče - ne starší 30 dní (§ 87b, zákona č. 361 ve znění platném od 1.10.2018)

Psycholog si pořídí kopii (opis, výpis), řidiči zůstává originál


Všichni řidiči:

Výpis z evidenční karty řidiče – aktuální

Občanský průkaz (nebo jiný platný doklad totožnosti)

Propisovací tužka (nejlépe modrá)

Brýle na čtení i na dálku, pokud je máte předepsané


Další dokumenty dle zaměření vyšetření:

Usnesení o odebrání řidičského oprávnění 

- při žádosti o jeho navrácení, tj. vybodovaní řidiči a řidiči se zákazem řízení delším než 6 měsíců, případně rozhodnutí o upuštění od zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel.

Případně další dokumnety, hodnocení zaměstnavatele, lékařské zprávy apod.

Přijďte odpočatí, dostatečně vyspalí, neovlivnění alkoholem, nelegální drogou či tlumivým léčivem. 

Ostatní léky, které máte předepsané od lékaře, užijte jako obvykle. Je dobré připravit si jejich seznam.

Na dopravněpsychologické vyšetření si prosím rezervujte 2-3 hodiny, abyste nebyli v časové tísni.

Platba a předání posudku po závěrečném pohovoru týž den.


Posudek o výsledku dopravněpsychologického vyšetření obdrží posuzovaný řidič, stejnopis tohoto posudku odesílá psycholog obecnímu úřadu dle místa bydliště řidiče, a to do 5 pracovních dní.


Řidiči vozidel nad 7,5t na úřad musí mít oba originální posudky 

od lékaře i od psychologa